Historie – příběh paláce

Historie domu sahá až do středověku, konkrétně do doby předhusitské. Nejstarší části skrývají unikátní třípatrové sklepy, které prozrazují složitý stavební vývoj. Tvořeny byly několika místnostmi a byly propojeny se sousedními domy a dokonce s kutnohorskými středověkými stříbrnými doly. Původní rovné stropy byly po husitských válkách nahrazeny klenbami, čímž byly zakryty původní arkády a vznikly krásné prostory typické pro kutnohorské historické domy.

V roce 1453 se palác poprvé objevuje v místopisném materiálu Jana Fialy. Dům - tehdy spíše zbořeniště - se nacházel na rybném trhu suchém a koupil ho Václav Šaldra za 17 kop pražských grošů (velmi vzdáleně přeneseno asi půl milionu Kč), jenž ho obnovil a rozšířil až k dnešní Husově ulici.

Během 16. století dům několikrát změnil majitele, nicméně k žádným významným stavebním změnám nedošlo. Výrazná přestavba proběhla zřejmě až po třicetileté válce (1618-1638), kdy cena domu mimořádně vzrostla. O 145 let později, tedy v roce 1783 dům koupili manželé Anna a Karel Hořických za 1000 zlatých rýnských (vzdáleně asi 3,6 mil. Kč) a v této rodině zůstal až do počátku 20. století.

Do současné podoby domu se nejvíce promítla druhá barokní přestavba, kdy vzniklo pozdně barokní průčelí (1774-1783) s hlavním vstupem orientovaným do Šultysovy ulice. Ten je tvořen původními vraty s reliéfem lví hlavy. V prvním patře se nachází balkon s mřížovaným tepaným zábradlím, vrcholu štítu pak vévodí busta římského imperátora. Na rohu Šultysovy a Husovy ulice je ve výšce prvního patra barokní dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého. U vstupního portálu s balkónem je velmi patrný vliv Santiniho architektury, jehož autorem je zřejmě jeho blízký spolupracovník Jakub Vogler. Také u oken v prvním patře jsou patrná stejná ostění jako u Santiniho zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidllinou.

Od roku 1885 do 1903 proběhlo několik rozsáhlých stavebních úprav a přestaveb, během které zde pod soukromou rezidencí vznikla také kavárna s vinárnou.

Současný majitel Jiří Machalický nechal v roce 2016 celý dům zrekonstruovat, včetně sanace historických sklepních prostor, ve kterých se dnes jako symbolika známé kutnohorské vinárny nachází soukromá vinná banka – Wine Gothic Club. A jako připomínka honosné rezidence bylo v prvním a druhém patře vytvořeno luxusní ubytování pro veřejnost, toužící po nevšedním zážitku.