+420 739 285 707 [email protected]
Dům č. 153

Historie domu sahá až do středověku

Příběh paláce

Historie domu sahá až do středověku, konkrétně do doby předhusitské. Nejstarší části skrývají unikátní třípatrové sklepy z počátku 15. století, které prozrazují složitý stavební vývoj. Tvořeny byly několika místnostmi a byly propojeny se sousedními domy a dokonce s kutnohorskými středověkými stříbrnými doly. 

V roce 1453 se palác poprvé objevuje v místopisném materiálu Jana Fialy. Dům, tehdy spíše zbořeniště, se nacházel na rybném trhu suchém a koupil ho Wenzel (Václav), muž Šaldrové od ševce Martina za 17 kop pražských grošů (velmi vzdáleně přeneseno asi půl milionu Kč), jenž ho obnovil a rozšířil až k dnešní Husově ulici.

Během 16. století několikrát změnil majitele, nicméně k žádným významným stavebním změnám nedošlo. Výrazná přestavba proběhla zřejmě až po třicetileté válce (1618-1638), kdy cena paláce mimořádně vzrostla. O 145 let později, tedy v roce 1783, dům koupili manželé Anna a Karel Hořických za 1000 zlatých rýnských (vzdáleně asi 3,6 mil. Kč) a v této rodině zůstal až do počátku 20. století.

Do současné podoby budovy se nejvíce promítla druhá barokní přestavba, kdy vzniklo pozdně barokní průčelí (1774-1783) s hlavním vstupem orientovaným do Šultysovy ulice. Ten je tvořen původními vraty s reliéfem lví hlavy. V prvním patře se nachází balkon s mřížovaným tepaným zábradlím, vrcholu štítu pak vévodí busta římského imperátora. Na rohu Šultysovy a Husovy ulice je ve výšce prvního patra barokní dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého. U vstupního portálu s balkónem je velmi patrný vliv Santiniho architektury,  jehož autorem je zřejmě jeho blízký spolupracovník Jakub Vogler. Také u oken v prvním patře jsou patrná stejná ostění jako u Santiniho zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

Nejzajímavější a z hlediska historicko-architektonického nejpozoruhodnější v paláci jsou sklepy. V nejstarší části z počátku 15.století jsou sklepy unikátní třípatrové a prozrazují složitý stavební vývoj. Původní rovné stropy byly po husitských válkách nahrazeny klenbami, čímž byly zakryty původní arkády a vznikly krásné prostory typické pro kutnohorské historické domy.

Sklepní síně se větví do dvou části z nichž jedna směřuje k Václavskému náměstí gotickými halami a postupuje až do prostoru, kde se nachází kopaná studna. Druhá větev se prudce svažuje a je zčásti zatopená. Většina sklepů dosud zůstává neprobádána a zatím tedy tvrzení, že v dobách husitských, kdy bylo nebezpečno pobývat venku, se sousedé 4 domů sousedících s palácem mohli navštěvovat v zatopených síních na loďkách zůstává nedoloženo, stejně tak pravděpodobné propojení se stříbrnými doly. Část sklepů pod ulicí Šultysovou je stále zatopena.

První novodobá rekonstrukce domu a sklepů proběhla v 70. letech 20. století, ale až současný majitel, pan Jiří Machalický, provedl komplexní renovaci domu, včetně sanace historických sklepních prostor. Záchrana sklepních síní a schodišť je dílem především kamenického mistra pana Tlustého a za zmínku stojí nejen to, že na opravy padlo na 15 tisíc ručně pálených cihel, ale podařilo se opravit a sanovat i prasklý kamenný portál a kamenný výklenek v prvním mezipatře byl osazen soškou sv. Urbana, patrona hojnosti.

Symbolika vína v historii známé kutnohorské vinárny nyní pokračuje v podobě soukromé vinné banky současného majitele. Wine Gothic Club uchovává a klientům nabízí luxusní vína. 

 

Jako připomínka významu paláce, honosné středověké rezidence bylo v prvním a druhém patře vytvořeno luxusní ubytování pro všechny, kdo touží po nevšedním zážitku.

Palace Kutná Hora otevřel své dveře pro nynější klienty v roce 2016.

 

Další fotografie z rekonstrukce

Osazení kopie sochy Nepomuka