+420 739 285 707 [email protected]
Kutná Hora

Stříbrné město

Kutnohorské skvosty

Kutná Hora, dříve Cuthna Antiqua, má svůj název podle pověsti odvozen od mnišské kutny. Kutnu odložil sedlecký mnich Antonín na místo, kde se mu ve snu zjevily tři stříbrné pruty, když odpočíval na poli blízko kostelíka Všech svatých. Antonín označil místo nálezu svým bílým cisterciánským oděvem s kapucí a kutnou a běžel oznámit nález do kláštera.

Skutečný původ jména je ale více praktický – jedná se o spojení kdysi běžného označení  hora  pro místo těžby s bližším určením kutná, které je odvozeno od středoněmeckého výrazu kutta = jáma, díra. Nikoli od českého kutat jak je někdy uváděno. V dobách největšího rozkvětu zněla městem převážně němčina a z ní jsou odvozeny všechny i další hornické odborné termíny a místní názvy. Stříbro přineslo Kutné Hoře bohatsví a slávu takovou, že přetrvává dodnes a před 25 lety se celé historické jádro města zapsalo do seznamu kulturního dědictví UNESCO. A s ním i obě katedrály Chrám sv. Barbory ve vnitřním městě a Katedrála Nanebevzetí panny Marie v městské části Sedlec. A tady je naše doporučení, co v Kutné Hoře nesmíte minout a musíte vidět a zažít…

Katedrála sv. Barbory

Klenot vystavěný ve stylu pozdní gotiky, první z katedrál v Kutné Hoře zapsaná do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Více informací

Stavba jedné ze čtyř katedrál ve Středních Čechách byla započata ve druhé polovině 14. století. Je spojena s věhlasnou parléřovskou hutí.  Chrám je zasvěcen panně Barboře, křesťanské mučednici, která je patronkou všech, kdo mají nebezpečné povolání, zejména horníků. Právě horníci se nejvíce zasloužili o rozkvět středověkého města i stavbu katedrály, kterou věnovali své svaté ochránkyni. Nádhera této stavby dodnes svědčí o slávě a bohatství stříbrné Kutné Hory.

Otevírací doba:

Leden, únor 10:00 – 16:00 (pondělí ZAVŘENO)
Březen 10:00 – 17:00
Duben až září 9:00 – 18:00
Říjen 10:00 – 17:00
Listopad, prosinec 10:00 – 16:00 (pondělí ZAVŘENO)

 Vstupné: 120 / 90 / 50 Kč (základní / studenti a senioři / dětské)

Tel.: +420 327 515 796

Web: www.khfarnost.cz

Poznámka: Možnost zakoupit zvýhodněné vstupné do katedrály sv. Barbory, katedrály v Sedlci a Kostnice za 220 / 155 / 130 Kč (základní / studenti a senioři / dětské)

Kaple Božího těla

Skromná stavba vedle chrámu sv. Barbory ukrývá jednu z mála kompletně dochovaných vrcholně gotických prostor u nás.

Více informací

Byla založena jako tzv. karner, dvoupodlažní hřbitovní kaple s kostnicí, pravděpodobně ještě před zahájením stavby sousedního chrámu. Vrchní část zůstala nedostavěna. Kaple pod klenbou z lomených oblouků sloužila za dobu své existence nejen jako modlitebna, ale i jako krupařský sklad nebo varhanářská dílna. Nyní akusticky velmi zajímavý prostor, kde se kromě hudebních vystoupení koná množství výstav a živých vystoupení umělců.

Otevírací doba:

Březen 11:00 – 16:00 (pouze o víkendech)
Duben 10:00 – 17:00
Květen až září 9:00 – 18:00
Říjen 10:00 – 17:00
Listopad až únor na vyžádání

 Vstupné: 10 Kč

Tel.: +420 775 363 938

Web: www.khfarnost.cz/cs/kaple-boziho-tela

Jezuitská kolej (GASK)

Barokní veledílo vystavěné jezuitským řádem se v průběhu let stalo kasárnami, špitálem i galerií. GASK – Galerie středočeského kraje.

Více informací

Současné sídlo GASK – Galerie středočeského kraje se nachází na impozantním místě v těsném sousedství chrámu sv. Barbory. Kompletně rekonstruovaný bývalý kláštěrní, později vojenský objekt v současnosti ukrývá nyní výstavní prostory. Je spojením raně barokní architektury a italského stavitelství z dílny Giovanniho Domenica Orsi. Návštěvníky ohromí nejen historické prostory – barokní lékárna,  prostor refektáře i velkoryse řešené chodby, ale také současnost ve stálých sbírkách výtvarného umění 20. a 21. století, i krása přilehlých zahrad. Ty ožívají častými kulturními akcemi – koncerty, představeními pod širým nebem i uvnitř. Zajímavé jsou i lektorské prostory a část koleje věnovaná dětským návštěvníkům. Štábní domek v zahradách často vybírají snoubenci pro svatební oslavy.

Otevírací doba:

Pondělí ZAVŘENO
Úterý – neděle 10.00 – 18.00

Vstupné: celý objekt 200 / 100 Kč (základní / snížené), pouze výstavy 100 / 50 Kč

Tel.: +420 327 511 135

Web: www.gask.cz

Vlašský Dvůr

Královská rezidence a „klenot“ koruny českých panovníků, později státní mincovna,  radnice města a výstavní expozice.

Více informací

Kutná Hora je městem s dlouhou tradicí těžby stříbra a v jejím okolí najdeme nejbohatší zdroje tohoto cenného kovu v zemi. Není náhodou, že do mincovny ve Vlašském dvoře byla počátkem 14. století soustředěna výroba nového platidla, pražského groše, a město tak získalo výsadní postavení v celém království. Tradiční velkolepá akce Stříbření Kutné Hory každý červen připomíná dobu gotiky spojené s orovským významem města v dějinách.

Vstupné: 75 / 45 Kč (základní / snížené)

Tel.: +420 327 512 873

Web: www.pskh.cz/vlassky-dvur

České muzeum stříbra

Hrádek má svou dnešní podobu z dob gotiky a největší stříbrné horečky. Muzeum stříbra dnes nabízí i přístup do stříbrného dolu.

Více informací

Muzeum stříbra nabízí dva okruhy komentovaných prohlídek – Město stříbra a Cesta stříbra. První mapuje vývoj Kutné Hory od počátků až po její rozkvět v druhé nejvýznamnější město království a druhý přibližuje návštěvníkům celý proces středověké těžby a zpracování surového stříbra až po ražbu mince a je zakončen prohlídkou původního středověkého dolu.

Otevírací doba:

(pouze úterý až neděle, v pondělí ZAVŘENO)

Duben 9.00 – 17.00
Květen, červen 9.00 – 18:00
Červenec, srpen 10.00 – 18:00
Září 9.00 – 18.00
Říjen 9.00 – 17.00
Listopad 10.00 – 16.00

Vstupné: Město stříbra 70 / 40 Kč (základní / snížené), Cesta stříbra 140 / 100 Kč

Tel.: +420 733 420 366

Rezervace prohlídek: rezervace.cms-kh.cz 

Web: www.cms-kh.cz

Dačického dům

Rodiště Mikuláše Dačického, kronikáře, bouřliváka, na kterého se nezapomíná. Dnes je dům vzdělávacím a kulturním centrem.

Více informací

Kdy přesně byl Dačický dům postaven nevíme. Jádro nárožního domu čp. 41 tvoří zadní podsklepená komora z předhusitské doby, nad kterou později vynikla velkorysá pozdně gotická přestavba. Za současnou podobou rekonstruované budovy stojí kromě města Kutná Hora také Nadace Kutná Hora – památka UNESCO, která je také provozovatelem moderně pojatého centra v historickém jádru města.

Dačického dům v Kutné Hoře
Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO

Otevírací doba:

Každý den od 10 do 17 hodin

Vstupné:

Dospělí: 100,- Kč / Děti, senioři, ZTP a studenti do 26 let: 50,- Kč / Děti do 3 let:zdarma / Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti a výše): 250,- Kč

Web : www.dacickehodum.cz

Kostnice

Jedna z nejznámějších staveb svého druhu na světě, kostnice v kostele Všech svatých na hřbitově v kutnohorské Sedlci. Výzdobu podzemní kaple jezdí dnes obdivovat návštěvníci z celého světa.

Více informací

Na sedlecký hřbitov podle pověsti jeden ze sedleckých opatů, který do Jeruzaléma cestoval s diplomatickým poselstvím, přivezl z hakeldamského pole hrst hlíny a rozprášil ji na klášterním hřbitově. Tím se tento hřbitov takzvaným Svatým polem , a začal se rozrůstat. Po jeho zrušení na konci 15. století byly exhumované kosti uloženy vně i uvnitř podzemní kaple, kde je poloslepý sedlecký mnich v roce 1511 seskládal do velkých pyramid.

Kostnice je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného v roce 1142 panem Miroslavem z Markvartic. Kostelík byl vystavěn ve 14. století jako karner – skládá se ze dvou kaplí postavených nad sebou – a podle nejnovějších průzkumů se spolu s dalšími stavebními součástmi opatství snažil přiblížit svým jeruzalémským vzorům.

Otevírací doba:

Pondělí ZAVŘENO
Úterý – neděle 10:00 – 16:00

Vstupné: 90 / 60 Kč (základní / snížené)

Tel.: +420 326 551 049

Web: www.sedlec.info/kostnice

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele

Na Chrám sv. Barbory, kostnici v Sedlci a tuto největší sakrální stavbu geniálního Blažeje Santiniho se jezdí dívat celý svět.

Více informací

Katedrála je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách. Když její stavba byla v roce 1320 dokončena, stala se největší sakrální stavbou na našem území. Na přelomu 17. a 18. století ji v barokně-gotickém stylu opravil geniální architekt Jan Blažej Santini a dnes je druhou katedrálou zapsanou do seznamu dědictví UNESCO na území města Kutná Hora. Spolu s kostnicí v nedalekém hřbitovním kostelu Všech svatých patří k nejznámějším památkám města.

Otevírací doba:

Pondělí ZAVŘENO
Úterý – sobota 10:00 – 16:00
Neděle 11:00 – 16:00

Vstupné: 90 / 50 Kč (základní / snížené)

Tel.: +420 326 551 049

Web: www.sedlec.info/katedrala 

Poznámka: Vstupenky v Sedlci nelze zakoupit přímo v památkách, ale pouze online nebo v prodejně u informačního centra Zámecká 279.

Zámek Kačina

Zámek nechal postavit hrabě Jan Rudolf Chotek na počátku 19.století. Dříve rodinné sídlo a dnes muzeum Českého venkova. Kačina žije bohatým společenským životem.

Více informací

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v České republice.

Rozlehlý park, atypická knihovna, zámecké divadlo, zámecká kaple, zrcadlový sál a jiné prvky empírové architektury v Česku lákají nejen turisty, svatby, ale také filmové štáby.

Muzeum českého venkova, pobočka Národního zemědělského muzea. Zámecké expozice nabízejí možnost seznámit se s historií rodu Chotků, obdivovat architektonické krásy Kačiny.

Otevírací doba:

Duben, říjen:
Sobota, neděle a státní svátky, pro předem objednané zájezdy i ve všední den  9.00 až 17.00 hod.

Květen až září:
od pondělí do neděle od 9:00 do 17:00 hod.

Tel.: 327 571 170, 602 187 700

Web: www.kacina.cz/

Procházka...